مرکز ژنتیک پزشکی ابن سینا تبریز

به یک نفر بازاریاب با روابط عمومی بالا جهت همکاری نیازمند است.

مقتضی ست علاقه مندان عزیز رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

 


تماس با ما از طریق پست الکترونیکی

دکتر محمود شکاری خانیانی: mahmoud.khaniani@gmail.com

دکتر سیما منصوری درخشان: mderakhshan2002@gmail.com