ساعات کاری آزمایشگاه:

۹ صبح الی ۲۱ شب

 

بخش مشاوره:

۱۶ الی ۲۰ شب

 

جوابدهی:

۱۶ بعد از ظهر الی ۲۰ شب

 


 

روزهای فرد:

دکتر سیما منصوری درخشان

 

روزهای زوج:

دکتر محمود شکاری خانیانی