مدارک مورد نیاز جهت مراجعین مرحله ی اول و دوم تشخیص پیش از تولد تالاسمی

۱) فرم شماره ۳ مرکز بهداشت.

۲) جواب آزمایشات CBC و الکتروفورز خانم و آقا ( حداقل از دو آزمایشگاه متفاوت) الزامی می باشد.

۳) دفترچه بیمه خانم و آقا-  در خواست آزمایش تالاسمی توسط متخصص اطفال ، متخصص زنان ، متخصص داخلی ویا فوق تخصص تمامی رشته ها -در دفترچه بیمه خانم وآقا توسط متخصص قید شود (بررسی مولکولی از نظر آلفا/ بتا تالاسمی).

۴) بیمه روستایی:

  • در صورت بیمه روستایی مهر پزشک بایستی طرف قرارداد روستایی باشد در غیر این صورت برگه دفترچه ممهور به مهر بیمارستان یا مرکز بهداشت شهرستان باشد.
  • بیمه های روستایی دارای مهر وامضا پزشک ،کد ارجاع و تاریخ باشند همچنین زمان مراجعه از تاریخ ارجاع کمتر از ۱۵ روز باشد.

۵) درصورت بارداری و مراجعه برای مرحله دوم، سونوگرافی خانم برای بررسی حاملگی الزامی می باشد.

۶) جواب آزمایشات مرحله اول در صورت مراجعه برای مرحله دوم.

نکته ها :

* اگر زوجین درگروه ناقلین مشکوک می باشند: جواب آزمایشات CBC والدین خانم و آقا الزامی می باشد. (ضمنا آزمایشگاه ژنتیک تاکید می کند در این مورد نیازی به نمونه خون نمی باشد).

*  اگر زوجین ناقلین قطعی می باشند:علاوه برجواب آزمایشات CBC ، آوردن نمونه خون والدین خانم و آقا و خواهر یا برادر سالم (غیر ناقل) الزامی می باشد.

* در صورت داشتن فرزند سالم، مینور یا ماژور در زوجین مینور، نیازی به آوردن نمونه خون از اعضای خانواده نمی باشد.

(فقط آوردن فرزندشان الزامی می شود)

— نمونه خون ۵CC به همراه ماده ضد انعقاد سیترات یا لوله های سبز رنگ CBC حاویEDTA  (به هیچ عنوان از لوله هپارینه استفاده نشود).

 

نمونه گیری در شهرستانها:

۱، نمونه خون حتما در لوله های EDTA جمع آوری شود (مطلقا از هپارینه استفاده نشود).

۲، لطفا در موقع خون گیری احراز هویت صورت گیرد.

۳، مشخصات بیمار بر روی لوله ها بصورت خوانا ثبت شود ( در صورت اشتباه بودن مشخصات بیماران عواقب بعدی به عهده آزمایشگاه ژنتیک نخواهد بود).

۴، نمونه های خون حداکثر تا ۲۴ ساعت در یخچال معمولی (۴ درجه سانتی گراد) قابل نگهداری است.

۵، نمونه های خون در نایلون فریزر بسته بندی شده و در باکس حاوی یخ معمولی به آزمایشگاه ارسال گردد.

۶، ساعت پذیرش نمونه ها از ساعت ۹ صبح تا ۸ عصر خواهد بود.

 

هزینه آزمایشات تالاسمی طبق تعرفه سال ۱۳۹۳

نام آزمایش بیمه تامین اجتماعی بیمه خدمات درمانی و روستایی بیمه نیروهای مسلح آزاد
تالاسمی مرحله اول ۳،۶۰۰،۰۰۰ ریال ۳،۶۰۰،۰۰۰ ریال ۱،۲۰۰،۰۰۰ریال ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ریال
تالاسمی مرحله دوم ۱،۴۵۰،۰۰۰ ریال ۱،۴۵۰،۰۰۰ ریال ۴۸۰،۰۰۰ریال ۴،۸۰۰،۰۰۰ریال

هزینه نمونه گیری از جنین توسط متخصص زنان و زایمان با دفترچه بیمه، حدودا ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.