مرکز ژنتیک پزشکی ابن سینای تبریز در سال ۱۳۸۹ در فضای کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ساختمان شیخ الرئیس شروع بکار نموده است.

این مرکز در سال ۱۳۹۱ به عنوان اولین مرکز تشخیص پیش از تولد بیماری تالاسمی و همچنین در سال ۱۳۹۵ نیز اولین مرکز تشخیص بیماری فنیل کتونوری (pku) در شمالغرب کشور مورد تایید اداره ژنتیک وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی قرار گرفت.

در حال حاضر با دارا بودن چندین سال سابقه موفق در زمینه ارائه خدمات ژنتیکی به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز آزمایشهای ژنتیکی و تشخیص پیش از تولد (pnd) شمالغرب کشور می باشد.

این مرکز با همکاری بیش از ۲۰ کارشناس ارشد و با مسئولیت فنی خانم دکتر سیما منصوری درخشان متخصص ژنتیک پزشکی و آقای دکتر محمود شکاری خانیانی متخصص ژنتیک انسانی مدیریت می گردد.

خدمات اصلی این مرکز علاوه بر آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی ژنتیکی، مشاوره ژنتیک بالینی توسط متخصصین مربوطه در جهت پیش گیری از بروز بیماری ها در نسلهای بعدی می باشد.

در ضمن کلیه خدمات ارائه شده در این مرکز با تعرفه دولتی انجام می شود.

 

مرکز ژنتیک پزشکی ابن سینای تبریز


شیخ الرئیسنقشه ساختمان شیخ الرئیس

 

ساختمان بهاران

نقشه ساختمان بهاران